Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Arwyr ym Mharc Gwepra ar gyfer Gwanwyn Glân Cymru

Published, 14/03/2018

Cymerodd Cyngor Sir y Fflint rhan o ddigwyddiad Gwanwyn Glân Cymru eleni yn ddiweddar.
Ymgyrch genedlaethol yw hon i annog pobl ar draws Cymru i ddod ynghyd i helpu i lanhau ein Cymru hardd! Mae'r digwyddiad yn rhan o Wanwyn Glân Prydain, ac mae Cadwch Gymru'n Daclus yn awyddus i ysbrydoli pobl Cymru i fynd allan i'r awyr agored, bod yn heini a bod yn falch o lle maent yn byw.
Cynhaliwyd digwyddiad glanhau ym Mharc Gwepra, wedi'i drefnu gan Gyfeillion Parc Gwepra ac wedi ei gefnogi gan Wasanaeth Cefn Gwlad Sir y Fflint.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint