Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Achubwch ein Twyni!

Published, 23/03/2017

Mae Ceidwaid Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir y Fflint, ynghyd â'u byddin o wirfoddolwyr, wedi bod yn plannu coed Nadolig ar y twyni dros y mis diwethaf.

Ym mis Rhagfyr, gwnaethpwyd apêl gan y tîm i annog preswylwyr lleol i ailgylchu eu coed Nadolig a chyfrannu at y gwaith parhaus o adfer cynefin twyni tywod pwysig.

Bu dros 40 myfyriwr peirianneg o Goleg Cambria'n gweithio gyda'r Ceidwaid a'u gwirfoddolwyr, dros gyfnod o dri diwrnod ym mis Mawrth, i blannu 250 coeden a gosod dros 100 metr o ffens.

Llwyddasant i atgyweirio saith man isel yn y twyni blaen ar draeth Talacre gan ddefnyddio'r coed a ffens a fydd nawr yn dal y tywod a galluogi i'r twyni dyfu ac i lystyfiant ail-sefydlu.

Dywedodd Tim Johnson, Ceidwad Partneriaeth Talacre:

"Roedd yn brosiect braf iawn i fod yn rhan ohono, gweithio gyda myfyrwyr a oedd yn ddigon bodlon i dorchi eu llewys a gwneud gwahaniaeth i'r amgylchedd. Gweithiasant mor galed, bod hyd yn oed amser dros ben i wneud ychydig o dasgau ychwanegol, fel atgyweirio'r ffens ar gyfer y Llyffaint Cefn Felyn sydd i'w gweld ar y safle.

"Mae derbyn cymorth ein gwirfoddolwyr gyda gwaith cadwraeth yn gwneud gwahaniaeth mawr ac yn ein galluogi ni i fynd i'r afael â thasgau na fyddent yn bosib oni bai am ein gwirfoddolwyr. Felly byddem yn annog unrhyw ysgol, coleg, grŵp cymunedol neu fusnes i gysylltu â ni os ydynt yn dymuno chwarae rhan weithredol wrth warchod am ein hamgylchedd."

Myfyrwyr gyda'r Ceidwad prentis, Dave Bryan a'r Ceidwad Tim Johnson


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint