Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Llwybrau Diogel yn y Gymuned – Ffordd Neuadd Brychdyn, Brychdyn Digwyddiad Ymgynghori Cyhoeddus

Published, 06/07/2018

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi bod yn llwyddiannus gan ennill nawdd gan Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â phryderon diogelwch ar Ffordd Neuadd Brychdyn. Mae cynlluniau'r ddeddf yn cynnwys parth 20mya gyda mesurau gostegu traffig.
Hoffai Cyngor Sir y Fflint groesawu preswylwyr i fynychu digwyddiad galw heibio Ymgynghori Cyhoeddus lle bydd swyddogion y Cyngor ar gael i drafod y bwriad ac i ateb cwestiynau.
Caiff yr ymgynghoriad ei gynnal yng Nghanolfan Gymunedol Brychdyn a Bretton, 1 Brookes Avenue, Brychdyn CH4 0RD ddydd Mawrth 12 Gorffennaf 2018 rhwng 3.30pm a 7pm.
Dywedodd y Cynghorydd Carolyn Thomas, Aelod Cabinet ar gyfer Strydwedd a Chefn Gwlad,
"Bydd y cynllun yn gwella diogelwch a hygyrchedd i blant sy'n mynychu Ysgol Gynradd Brychdyn a bydd hefyd o fudd i'r gymuned leol sy'n defnyddio gwasanaethau ac adnoddau yn yr ardal hon. Mae gan y cynllun fuddion ehangach hefyd am ei fod yn ffurfio rhan o gynllun ehangach i weithredu darpariaeth beicio rhwng yr Wyddgrug a Brychdyn ac ymlaen i Sandycroft a Saltney.'


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint