Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Sir y Fflint yn Chwifio'r Faner

Published, 31/01/2017

Mae Cyngor Sir y Fflint yn codi'r faner enfys y tu allan i Neuadd y Sir unwaith eto eleni i gefnogi mis hanes pobl lesbiaid, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LGBT) yn ystod mis Chwefror.
Mae'r digwyddiad blynyddol hwn yn rhoi cyfle i bobl ddysgu mwy am hanes a chyflawniadau pobl lesbiaid, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol a'r mudiad hawliau pobl hoyw a hawliau sifil.
Mae hefyd yn amser i gofio'r gwahaniaethu y mae llawer wedi ei wynebu a'r daith sydd wedi ei gwneud tuag at gydraddoldeb.
Dywedodd y Cynghorydd Billy Mullin, Aelod Cabinet Rheolaeth Gorfforaethol a Chefnogwr Diogelu Cyngor Sir y Fflint:
"Mae chwifio'r faner enfys yn bwysig i'r Cyngor. Mae chwifio'r faner drwy gydol mis hanes LGBT yn anfon neges glir bod Cyngor Sir y Fflint yn ymrwymo i gydraddoldeb i bawb, o fewn y Cyngor ac yn y gymuned ehangach".
Y thema eleni yw dinasyddiaeth; Addysg Bersonol, Gymdeithasol, Iechyd ac Economaidd; a'r gyfraith gan fod 2017 yn nodi 50 mlynedd ers dad-droseddu gwrywgydiaeth yn rhannol yng Nghymru a Lloegr.
I gael rhagor o wybodaeth ewch i'w gwefan yn http://lgbthistorymonth.org.uk/


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint