Hafan>
Hafan > Preswyl > Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf

Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi y Cadeirydd

Cyhoeddwyd, 12/01/2018

Bydd Cadeirydd Cyngor Sir y Fflint yn cynnal Cyngerdd Elusen Dydd Gŵyl Dewi yn Eglwys Santes Fair, yr Wyddgrug dydd Iau, 1 Mawrth.
Yn serennu yn y cyngerdd fydd Richard ac Adam o raglen Britain's Got Talent. Bydd Côr Meibion Fflint, artist unigol Elisa Edwards a Chanwyr Sioned Ellis yn perfformio hefyd.
Bydd y drysau yn agor am 7pm a'r sioe yn dechrau am 7.30pm. Gallwch brynu eich tocynnau, sydd yn £15 yr un, drwy gysylltu â'r Cadeirydd, y Cynghorydd Brian Lloyd yn uniongyrchol ar 07734 579898 neu ffonio ei swyddfa ar 01352 702151, neu anfon e-bost at chairman.assistant@flintshire.gov.uk.
Mae tocynnau ar gael hefyd yn Swyddfeydd Cyngor Tref yr Wyddgrug, Vaughan Davies, Bargain Booze a Chanolfan Gymunedol Daniel Owen yn yr Wyddgrug.
Bydd yr holl elw yn mynd i elusennau'r Cadeirydd sef Hosbis Claire House, Cymorth Canser Macmillan a Barnardo's Cymru.
Edrychwn ymlaen at eich gweld mewn cyngerdd sydd yn argoeli i fod yn noson wych o adloniant.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint