Hafan>
Hafan > Preswyl > Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf

Cynllun Teithio Cymunedol yn Parhau i Ehangu

Cyhoeddwyd, 30/11/2017

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Chynghorau Cymuned Treuddyn, Llanfynydd, Coed-Llai a Phontblyddyn yn ogystal â Brychdyn a Bretton i ddatblygu gwasanaeth teithio cymunedol newydd cynaliadwy ar gyfer yr ardal.
Dechreuodd y gwasanaeth Bws Tacsi ar 28 Tachwedd ac mae'n gweithredu gyda llwybr ac amserlen sefydlog sy'n galluogi trigolion o'r ardal i gael mynediad a chysylltu â gwasanaethau allweddol yng Nghanol Tref Yr Wyddgrug.
Y cynllun hwn yw'r diweddaraf yn y fenter Teithio Cymunedol a ddatblygwyd gyda Chynghorau Cymuned a Thref yn Higher Kinnerton, Northop Hall, Cei Connah a Bwcle.
Mae'r gwasanaeth Rhannu Tacsi yn wasanaeth "ffonio a theithio" ar gyfer pobl sy'n methu defnyddio gwasanaethau cludiant cyhoeddus arferol yn yr ardal. Bydd y gwasanaeth Rhannu Tacsi yn galluogi pobl i fynd i apwyntiadau iechyd/meddygol.
Dywedodd Aelod Cabinet Strydwedd Cyngor Sir y Fflint, y Cynghorydd Carolyn Thomas:
"Mae mynediad i wasanaethau allweddol yn hanfodol i sicrhau nad yw pobl ddiamddiffyn mewn cymunedau gwledig yn cael eu cau allan. Mae'r Cyngor wedi dangos ei ymrwymiad i gymunedau gwledig drwy gyflwyno'r cynlluniau yma a rŵan tro'r cymunedau yw hi i ddangos eu hymrwymiad drwy ddefnyddio'r gwasanaeth lle bynnag y bo modd i sicrhau eu bod yn dod yn gynaliadwy i'r dyfodol. Mae Cynlluniau Cludiant Cymunedol o'r fath yn hanfodol ac yn dod yn angen brys oherwydd yr hinsawdd economaidd o galedi parhaus."
Mae paratoadau i ddatblygu cynllun cludiant cymunedol tebyg yn Nhreffynnon a'r cyffiniau eisoes ar waith.
Am fwy o wybodaeth am y cynlluniau, ewch i:
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Streetscene/Community-Transport-in-Flintshire.aspx neu ffoniwch 01352 701234.Cyngor Sir y Fflint yn lansio ei gludiant cymunedol diweddaraf yn Pontybodkin. Yn y llun: Jess Pritchard o'r Gwasanaeth Strydwedd ynghyd â gyrrwr y bws, Jeff Price, y Cynghorydd David Hughes, y Cynghorydd Carolyn Thomas, y Cynghorydd Ray Hughes a pherchennog y bws, Mark Coates.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint