Hafan>
Hafan > Preswyl > Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf

Gwasanaeth Tân a'r Cyngor i ymweld â thrigolion lleol

Cyhoeddwyd, 04/08/2017

Bydd Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru a Chyngor Sir y Fflint yn ymweld â blociau o fflatiau yn ystod mis Awst gyda Bws Cymunedol y Gwasanaeth Tân.
Nod y digwyddiadau hyn yw hybu diogelwch tân yn y blociau ac ateb unrhyw bryderon sydd gan y tenantiaid mewn perthynas â diogelwch tân.

Cynhelir yr ymweliadau fel a ganlyn:Dyddiad ac amser yr ymweliadCastle Heights a Knights Green
Y Fflint
14.8.17 10am-4pm
Alyn Meadows ac Acacia Close
Yr Wyddgrug
15.8.17 10am-12:30pm
Acacia Close
Yr Wyddgrug
15.8.17 1-4pm
Plas Dewi, Llwyn Aled a Llwyn Beuno
Treffynnon
16.8.17 10am-4pm
Prince of Wales Court
Bwcle
17.8.17 10am-4pm

Dywedodd Aelod Cabinet Tai Cyngor Sir y Fflint, y Cynghorydd Bernie Attridge:
"Rydym wedi trefnu'r ymweliadau hyn i dawelu meddwl ein tenantiaid ac i ateb unrhyw gwestiynau. Mae hyn yn ychwanegol at y gwaith sylweddol yr ydym eisoes wedi'i wneud i dawelu meddyliau ein trigolion bod yr adeiladau'n ddiogel. Bydd swyddogion tân a swyddogion y cyngor wrth law i roi gwybodaeth ar y mesurau sydd mewn lle ac i dawelu meddwl trigolion am ein hymrwymiad ni fel cyngor i'w diogelwch personol."


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint