Newyddion Diweddaraf

Cyngor Sir y Fflint yn croesawu 25 o brentisiaid newydd

Published: 18/09/2018

Apprentices 26.jpgCyfarfu Prif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint, Colin Everett, a recriwtiaid newydd ar ddiwrnod cyflwyno yn Academi Dysgu a Datblygu'r Cyngor yng Ngholeg Cambria, Llaneurgain.

Caiff nifer o brentisiaid eu recriwtio bob blwyddyn i ddatblygu sgiliau proffesiynol i ddechrau yn eu gyrfaoedd mewn amrediad helaeth o feysydd gan gynnwys busnes, cyfrifyddiaeth, TGCh, cefn gwlad, adeiladu, gan gynnwys gwaith plastro, paentio ac addurno a phlymio, yn ogystal ag fel gweithwyr strydwedd, marchnata, cwsmeriaid digidol ac archwilio mewnol.

Mae cohort eleni yn cynnwys prentis a fydd wedi ei leoli yn Theatr Clwyd, yn cefnogi'r bwyty a digwyddiadau tra’n dysgu coginio’n broffesiynol.

Mae’r prentisiaid fel arfer yn mynd i’r coleg un diwrnod yr wythnos i ennill cymwysterau a gydnabyddir gan y diwydiant ac yn ennill profiad gwerthfawr o weithio i’r cyngor ac ennill cyflog.   

Mae Dysgu a Datblygu hefyd wedi cyflogi graddedigion mewn archwilio a marchnata a fydd yn gallu parhau â’u cymwysterau wrth weithio ym maes y proffesiwn o’u dewis.

Mae prentisiaid hefyd yn gwirfoddoli ac yn cymryd rhan mewn digwyddiadau cymunedol fel rhan o’r fframwaith Brentisiaid sy’n gwella eu profiad dysgu.

Dywedodd Colin Everett, y Prif Weithredwr:

 “Mae bob amser yn bleser cael croesawu ein prentisiaid ac rwy’n dymuno pob llwyddiant iddynt wrth iddynt ddechrau ar eu taith i gyflogaeth.  Mae nifer o’n prentisiaid wedi mynd yn eu blaenau i fwynhau gyrfaoedd llwyddiannus yn y crefftau a’r proffesiynau y maent wedi eu dewis. Mae’r ffaith fod 96% o’r rhai sydd ar ein cynllun yn sicrhau cyflogaeth neu leoedd mewn addysg uwch ar ddiwedd eu prentisiaeth yn deyrnged i’r rhaglen a’n partneriaeth gyda Choleg Cambria.”

 


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint
Twitter Sir y Fflint