Newyddion Diweddaraf

Grant Diogelwch ar y Ffyrdd – Ffordd yr Wyddgrug, Ffordd Llanarth a’r Stryd Fawr, Cei Connah

Published: 13/08/2019

Yn dilyn dyfarniad llwyddiannus o gyllid Llywodraeth Cymru o dan y fenter Grant Diogelwch ar y Ffyrdd, mae Cyngor Sir y Fflint yn falch o gyhoeddi bod gwaith i weithredu pecyn o welliannau diogelwch ar y ffyrdd ar Ffordd yr Wyddgrug, Ffordd Llanarth a'r Stryd Fawr, Cei Connah wedi’i gwblhau.

Mae hyn yn cynnwys:

  • Arwyddion Rhybudd Ysgol rhyngweithiol; 
  • adeiladu troedffordd ar hyd Clivedon Road i gysylltu â Hollowbrook Drive;
  • gosod Croesfan Sebra ar Ffordd yr Wyddgrug;
  • gwella arwyddion ffyrdd a gwaith marcio ar y ffordd fawr ac ail-wynebu’r ffordd fawr mewn cyffyrdd allweddol. 

Dywedodd Aelod Cabinet Strydwedd a Chefn Gwlad, y Cynghorydd Carolyn Thomas;

“Rwy’n falch iawn, ynghyd â’r holl gynghorwyr lleol yn yr ardal, bod y gwaith hwn wedi cael ei gwblhau yn llwyddiannus.  Bydd y gwelliannau diogelwch hyn yn sicrhau bod y plant yn ddiogel ar eu ffordd i'r ysgol ac adref o'r ysgol. Mae’r cynllun hefyd yn gwella hyfywedd a dulliau egnïol o deithio er lles y gymuned leol.”

Connah's Quay Zebra Crossing 06.jpg       

 

 

Connah's Quay Zebra Crossing 07.jpg

 

 Connah's Quay Zebra Crossing 08.jpg

 

 
 IMG_0145.JPG  IMG_0146.JPG


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint
Twitter Sir y Fflint