Hafan > Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2015-2016

Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2015-2016

Mae’r Adroddiad Perfformiad Blynyddol yn rhoi troslowg ar ein perfformiad yn ystod 2015-16 o’i gymharu â’n blaenoriaethau. Nodir y cynnydd a wnaed o ran cyflawni’r canlyniadau a bennwyd a pha mor hyderus yr ydym y byddwn yn llwyddo i gyflawni’r canlyniadau hynny.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2015/16

Os hoffech gopi o’r adroddiad, neu unrhyw un o’r dogfennau ategol isod, ar fformat erall, cysylltwch â ni ar 01352 702744.

Dogfennau ategol

  • Cynllun Integredig Sengl
  • Adroddiad Monitro y Cynllun Integredig Sengl 2015/16
  • Cynllun Gwella Cyngor Sir y Fflint 2015/16
  • Adroddiad Gwella Blynyddol yn cynnwys Asesiad Corfforaethol Archwilydd Cyffredinol Cymru
  • Bwletin Perfformiad Cenedlaethol 2015/16
  • Arolwg Cenedlaethol Cymru 2015/16
  • Adroddiad Blynyddol Perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint 2015/16
  • Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2015/16
  • Adroddiad Monitro Cynllun yr Iaith Gymraeg 2015/16

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol