Hafan > Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2016/17

Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2016/17

Mae’r Adroddiad Perfformiad Blynyddol yn rhoi troslowg ar ein perfformiad yn ystod 2016-17 o’i gymharu â’n blaenoriaethau. Nodir y cynnydd a wnaed o ran cyflawni’r canlyniadau a bennwyd a pha mor hyderus yr ydym y byddwn yn llwyddo i gyflawni’r canlyniadau hynny.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2016/17

Crynodeb O'r adroddiad Perfformiad Blynyddol

Os hoffech gopi o’r adroddiad, neu unrhyw un o’r dogfennau ategol isod, ar fformat erall, cysylltwch â ni ar 01352 701457.

Dogfennau ategol

  • Cynllun Gwella Cyngor Sir y Fflint 2016/17
  • Adroddiad Gwella Blynyddol yn cynnwys Asesiad Corfforaethol Archwilydd Cyffredinol Cymru
  • Bwletin Perfformiad Cenedlaethol 2016/17
  • Arolwg Cenedlaethol Cymru 2016/17
  • Adroddiad Blynyddol Perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint 2016/17
  • Adroddiad Monitro'r Iaith Gymraeg 2016/17