Hafan > Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Gwybodaeth i Bleidleiswyr ac Ymgeiswyr

Gwybodaeth i Bleidleiswyr ac Ymgeiswyr

Alla i Bleidleisio yn yr Etholiad hwn?

Er mwyn gallu pleidleisio yn yr etholiad hwn mae’n rhaid i chi fod wedi cofrestru. Y dyddiad olaf y gallwch gofrestru yw Dydd Iau 13 Ebrill, 2017. Os nad ydych wedi cofrestru, yna ewch i’n tudalen Cofrestru i Bleidleisio.

Dulliau o bleidleisio

Eich hun dydd Iau 4 Mai: Mae’r rhan fwyaf o bobl yn pleidleisio eu hunain yn eu gorsaf bleidleisio. Mae’n syml a bydd aelod o staff yn helpu bob amser os nad ydych yn sicr beth i’w wneud. Byddwch yn derbyn cerdyn pleidleisio yn dweud wrthych lle mae eich gorsaf bleidleisio. Ysgol gyfagos neu ganolfan gymunedol yw fel arfer. Mae gorsafoedd pleidleisio ar agor o 7am i 10pm. 

Trwy’r post: Gallwch wneud cais am bleidlais bost. Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais a'i hanfon atom erbyn 5pm dydd Mawrth 18 Ebrill. Er mwyn cael ffurflen gais, gallwch gysylltu â ni ar 01352 702412 neu drwy e-bost: vote2017@flintshire.gov.uk

Gallwn anfon papurau pleidleisio post i'ch cyfeiriad cartref neu i unrhyw gyfeiriad arall yr ydych yn ei roi. Gellir anfon papurau pleidleisio dramor, ond byddai angen i chi feddwl a fyddai gennych amser i dderbyn a dychwelyd eich papurau pleidleisio erbyn dydd Iau 4 Mai.

Bydd papurau pleidleisio drwy’r post yn cael eu postio dydd Mercher 19 Ebrill.

Trwy ddirprwy: Os na allwch fynd i’r orsaf bleidleisio ar y diwrnod fe allwch benodi person arall i bleidleisio ar eich rhan [Dirprwy]. I benodi Dirprwy yn yr etholiad hwn, cysylltwch â ni ar 01352 702412 neu drwy e-bost: vote2017@flintshire.gov.uk. Bydd ffurflen gais yn cael ei hanfon atoch a rhaid ei chwblhau a’i dychwelyd erbyn 5pm dydd Mawrth 25 Ebrill. Bydd eich dirprwy yn derbyn cerdyn i bleidleisio ar eich rhan. 

Pwy yw’r Ymgeiswyr yn yr etholiad hwn?

Bydd Datganiad Ynghylch y Person a Enwebwyd yn cael ei gyhoeddi erbyn 4pm dydd Mercher 5 Ebrill, 2017 a bydd yr Hysbysiad Etholiad yn cael ei gyhoeddi dydd Mawrth 25 Ebrill, 2017

Canlyniadau’r Etholiad

Bydd Canlyniadau’r Etholiad yn cael eu diweddaru bob deng munud yn ystod y Cyfrif. 

Bydd y canlyniad terfynol yn cael ei gyhoeddi dydd Gwener 5 Mai, 2017.