Hafan > Preswyl > Mae Cyngor Sir y Fflint yn Symud

Mae Cyngor Sir y Fflint yn Symud

Er mwyn paratoi ar gyfer cynlluniau’r Cyngor i ddymchwel Cam 3 a 4 o Neuadd y Sir yn yr Wyddgrug, mae nifer o wasanaethau’r Cyngor wedi dechrau symud o Neuadd y Sir i Dŷ Dewi Sant, Parc Dewi Sant, Ewlo, CH5 3XT.

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol wedi dechrau’r broses ac yn symud rhwng 27 a 30 Tachwedd.

Bydd y Gwasanaethau Addysg yn dilyn ar 4 Rhagfyr.

Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi fydd yr olaf i symud rhwng 10 a 14 Rhagfyr.

Ni fydd y cyfeiriadau e-bost na’r rhifau ffôn yn newid.

Mae Neuadd y Sir yn Yr Wyddgrug yn hen adeilad sydd wedi cyflawni ei ddiben yn effeithiol ers sawl blwyddyn. Serch hynny, mae hefyd yn adeilad costus i’w gynnal ac mae’r Cyngor wedi edrych ar yr holl ddewisiadau sydd ar gael iddo i greu arbedion effeithlonrwydd yn yr hinsawdd ariannol heriol hon. Mae’r adeilad newydd hwn yn darparu safle modern a chost effeithiol er mwyn i’n staff allu cynnal gwasanaethau o ansawdd uchel yn y dyfodol.

 

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol