Hafan > Preswyl > Cydraddoldeb ac Amrywioldeb > Cyfiethu a Dehongli

Cyfiethu a Dehongli

I sicrhau bod ein gwybodaeth ar gael i’n holl gwsmeriaid a’n bod yn cyfathrebu’n effeithiol â nhw, mae’n holl ddogfennau ar gael ar fformatau gwahanol ar gais, er enghraifft,  Braille, print bras, Iaith Arwyddo Prydain, tâp sain, Hawdd ei Ddarllen. Nid ydym yn codi tâl am y gwasanaeth hwn.

Gallwn hefyd ddarparu gwybodaeth mewn ieithoedd eraill ar gais.

Os nad ydych yn siarad Cymraeg neu Saesneg fel iaith gyntaf, ac mae angen i chi siarad ag un o swyddogion y Cyngor am ein gwasanaethau, mae dehonglwyr ar gael dros y ffôn drwy  Language Line. Mae Language Line yn darparu gwasanaeth dehongli proffesiynol. Gofynnwch am ddehonglwr pan fyddwch yn siarad gydag un o’n staff.

Mae modd trefnu i gael gwasanaeth un o ddehonglwyr Iaith Arwyddo Prydain drwy Gymdeithas y Byddar Gogledd Cymru.

 

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol