Hafan > Preswyl > Arbed-Ynni > Ôl-osod Mesurau Effeithlonrwydd Ynni ar draws Cymru

Ôl-osod Mesurau Effeithlonrwydd Ynni ar draws Cymru

  • Dull caffael syml sy’n cydymffurfio â OJEU ar gyfer pob cynllun ôl-osod effeithlonrwydd ynni
  • Yn cynnwys pob agwedd ar Becyn Cymorth Budd i’r Gymuned Cymru ac yn helpu prosiectau i gyrraedd mwy o dargedau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Ddeddf Amgylchedd.
  • Rydym yn gwybod bod sawl fframwaith gwahanol ar gael, ond does dim un wedi ei greu yn arbennig i Gymru. Mae ein tai yn cynnig sawl her a chyfle, o ystadau heb gyflenwad nwy i dai brics coch Rhiwabon.
  • Yn golygu bod modd gwneud trefniant yn ôl y gofyn pan fydd arian ar gael.
  • Yn cynnwys mesurau ECO 3 
  • Un fframwaith ar gyfer yr holl ofynion drwy drefniant yn ôl y gofyn neu gystadleuaeth fach
  • Costau yn weladwy drwy gydol y prosiect

Arbed arian wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau adeiladu

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â ni: 01352 703434 FlintshireRegen@flintshire.gov.uk