Hafan > Preswyl > Arbed-Ynni > Uned ynni

Uned ynni

Mae Uned Ynni y cyngor yn rhoi cyngor a gwybodaeth broffesiynol i’r cyhoedd, gyda chryn bwyslais ar arbed ynni. Gall arbed ynni arbed arian, lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr niweidiol a gwella lles drwy leihau tlodi tanwydd - mater iechyd a chymdeithasol o bwys yng Nghymru.

Mae’r Uned yn hybu mesurau defnyddio ynni’n effeithlon fel bwyleri effeithlon iawn ac inswleiddio yn y sector masnachol a domestig. Hefyd mae’n annog technoleg isel mewn carbon fel systemau haul thermal, technoleg ffotofoltaïg, technoleg gwynt a dŵr ar raddfa fach, pympiau gwres a biomás.

Wrth weithio mewn partneriaeth gyda nifer o gyfleustodau, awdurdodau lleol eraill, canolfannau cyngor am ynni, mudiadau a busnesau amgylcheddol, hybir materion a datrysiadau ynni cynaliadwy.

Yn y cyngor, mae’r Uned yn gyfrifol am ddefnyddio cyn lleied â phosib o ynni ym mhob adeilad y mae’r cyngor yn berchen arno yn ogystal â chael nwy a thrydan i’r awdurdod eu defnyddio.

Yr Uned Ynni

For domestic energy advice ring the North Wales Energy Advice Centre on 0800 9540658

am wybodaeth am Gynllun Nyth Llywodraeth Cymru, ewch i https://www.nestwales.org.uk/cy/hafan