Hafan > Preswyl > Iechyd yr Amgylchedd > Profi cyflenwadau dwr

Profi cyflenwadau dwr

Mae gan Gyngor Sir y Fflint 120 o dai sy'n cael eu dŵr yfed o gyflenwadau dŵr preifat.  Caiff cyflenwadau dŵr preifat a chyhoeddus eu monitro i sicrhau nad yw'r dŵr yfed yn y Sir yn peryglu iechyd.Cyflenwad dŵr preifat yw unrhyw gyflenwad dŵr nad yw'n cael ei ddarparu gan gwmni dwr ac na fyddai'n cael ei ystyried yn 'brif' gyflenwad. Gall cyflenwadau dŵr preifat ddod o wahanol ffynonellau gan gynnwys:
  • Ffynhonnau
  • Dyfrdyllau
  • Tarddellau
  • Afonydd a nentydd
  • Llynnoedd neu byllau

Mae'r adran Gwarchod y Cyhoedd yn monitro ansawdd yr holl gyflenwadau dŵr preifat yn Sir y Fflint ac yn monitro'r cyflenwadau hyn. Os dim ond nifer fechan o bobl sy'n defnyddio'r cyflenwad, mae'n bosibl mai dim ond bob rhyw 5 mlynedd y bydd angen ei fonitro. I weld a yw'ch cyflenwad chi wedi'i gofrestru, cysylltwch â ni.
Mae pob cyflenwad dwr preifat yn gallu peryglu iechyd os nad yw wedi'i ddiogelu a'i drin yn briodol. Ni fyddwch chi, o reidrwydd, yn gallu dweud a yw'ch dŵr yn ddiogel oherwydd hyd yn oed os yw wedi'i halogi, ni fydd hynny i'w weld yn arolwg, blas na lliw' rdwr. Yn wahanol i gyflenwadau cyhoeddus, nid yw cyflenwadau preifat bob amser yn cael eu trin i gael gwared ar unrhyw halogiad.Lawrlwythwch ein taflen.

I gael rhagor o wybodaeth am gadw'ch cyflenwad yn ddiogel ac am ei drin, ewch  i wefan yr Arolygiaeth Dŵr Yfed  (DWI) (ffenestr newydd)

 

Rhagor  o wybodaeth

Os oes gennych gyflenwad dwr preifat, ac os ydych yn awyddus i brofi'r dŵr i weld a oed bacteria ynddo, neu os hoffech ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.
Ffôn: 01352 703440

Ysgrifennwch at:

Gwarchod y Cyhoedd, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NB

Dogfennau perthnasol

Dogfennau Defnyddiol