Alert Section

Llwybr Bywyd Gwyllt Waun y Llyn


Lleoliad
Waun y Llyn Country Park
Date(s)
8/10/2021
Disgrifiad
Wild Walk - booking QR code

Ymunwch â’r Ceidwad am dro, i weld bywyd gwyllt o amgylch y Parc Gwledig a llwybrau troed gerllaw.  Dewch i ddarganfod mwy am y creaduriaid sy’n byw yma, eu cynefinoedd a sut caiff yr ardaloedd eu rheoli.

Mae hon yn daith gerdded 3.5 awr, dewch â chinio a gwisgwch yn addas ar gyfer yr awyr agored.  Archebwch eich tocynnau yma 

Gwybodaeth bellach:

Countryside Service
Ffôn: 01352 703900
Ebost:  countryside@flintshire.gov.uk

Amser:  10am to 2pm
Cost:  Am ddim