Hafan > Preswyl > Swyddi a Gyrfaoedd > Gweithwyr Dan Hyfforddiant 2018 > Manylion am leoliadau ar gyfer 2018

Manylion am leoliadau ar gyfer 2018

Lleoliadau Masnach

Adran: Asedau Tai
Teitl:  Trydanwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint
Lefel: 2/3 
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
• Gwneud gwaith trwsio a chynnal a chadw ar stoc tai cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint 
• Sicrhau bod stoc Tai Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint o safon mae modd ei osod
• Gwneud gwaith trwsio a chynnal a chadw i eiddo gwag ac eiddo â thenantiaid 

Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Gwneud gwaith trwsio trydanol mewn eiddo gwag ac eiddo sydd â thenantiaid 
• Sicrhau bod yr holl ofynion Iechyd a Diogelwch yn cael eu dilyn 
• Gosod systemau trydanol newydd 
• Canfod a thrwsio problemau trydanol 
• Gwneud gwaith ailweirio fel y bo angen mewn eiddo gwag ac eiddo sydd â thenantiaid 

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol