Lleoliadau Sydd ar Gael

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn Weithiwr dan Hyfforddiant i Sir y Fflint, dyma’r cyfleoedd sydd gennym ar gael eleni:- 

Gweithwyr dan Hyfforddiant Sir y Fflint Lefel 2/3
• Trydanol 

Cymhwysedd: Nid yw'r lleoliadau hyn ar gael i ymgeiswyr sydd â chymwysterau Lefel 4 neu uwch. 


I gael rhagor o fanylion am y lleoliadau hyn, gan gynnwys y gwahanol gyfleoedd Gweinyddu Busnes sydd ar gael, gweler yr adran Amlinelliad Lleoliad ar ddiwedd y ddogfen hon.

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol