Lleoliadau Sydd ar Gael

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn Weithiwr dan Hyfforddiant i Sir y Fflint, dyma’r cyfleoedd sydd gennym ar gael eleni:- 

Gweithwyr dan Hyfforddiant Sir y Fflint Lefel 2/3
• Gweinyddu Busnes Lefel 2/3 (7 lleoliad ar gael) 
• TGCh Lefel 2/3 (2 leoliad ar gael)
• Gweithiwr Strydwedd Lefel 2 (4 lleoliad ar gael)
• Crefft (3 lleoliad – 1 peintio ac addurno, 1 gwaith plymwr ac 1 plastro)
• Coginio Proffesiynol (1 lleoliad)
• Llyfrgelloedd (1 lleoliad)

Cymhwysedd: Nid yw'r lleoliadau hyn ar gael i ymgeiswyr sydd â chymwysterau Lefel 4 neu uwch. 

Graddedigion dan Hyfforddiant
• Marchnata/Cysylltiadau Cyhoeddus (1 lleoliad)
• Archwilio (1 lleoliad)
• Rheoli Risg Llifogydd a Chyffiniol (1 lleoliad)

Cymhwysedd: Mae’n rhaid i ymgeiswyr Graddedigion dan Hyfforddiant feddu ar radd berthnasol ac ennill cymwysterau proffesiynol yn y maes perthnasol fel rhan o’r rhaglen.

I gael rhagor o fanylion am y lleoliadau hyn, gan gynnwys y gwahanol gyfleoedd Gweinyddu Busnes sydd ar gael, gweler yr adran Amlinelliad Lleoliad ar ddiwedd y ddogfen hon.

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol