Hafan > Preswyl > Cynllunio > Mynedfa 3 dderbynfa yn cau

Mynedfa 3 dderbynfa yn cau

O Ddydd Llun 24 Hydref ymlaen, bydd cwsmeriaid sydd yn ymweld a Neuadd y Sir yn gallu cael gwasanaethau drwy un Dderbynfa yn unig, sydd wedi ei lleoli yn y Brif Dderbynfa. Am y cwsmeriaid sydd yn defnyddio mynedfa 3 yn rheolaidd, mae’r map isod yn rhoi cyfarwyddiadau sut I gyrraedd y Brif Dderbynfa nail ai yn y car neu ar droed. Mae digon o lefydd parcio yn y Maes Parcio o flaen y Brif Dderbynfa ar gyfer ymwelwyr yn cynnwys pobl anabl.

neuadd y sir - cyfarwyddiadau mynedfa newydd

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol