Ffioedd Y Gwasanaeth Cofrestru

 
 Ffioedd am DystysgrifauFfi 
 Tystysgrif safonol ar gyfer genedigaeth, marwolaeth, priodas neu bartneriaeth sifil £11.00 
 Cyhoeddi tystysgrif ar ôl cofrestru, o gofrestr wedi’i harchifo – gwasanaeth blaenoriaethol
(24 awr)
£35.00 
 Pacio a phostio £3.00 
 
 Newidiadau i GofrestriadFfi 
 Newid enw cyntaf a ychwanegir o fewn 12 mis i gofrestru'r enedigaeth £40.00 
 Ystyriaeth i gywiriad gan y Cofrestrydd / Cofrestrydd Arolygol £75.00 
 Ystyriaeth i gywiriad gan y Cofrestrydd Cyffredinol £90.00 
 
 Priodas a Phartneriaeth SifilFfi 
 Hysbysiad o Briodas neu Bartneriaeth Sifil £35.00 pp 
 Seremoni yn y Swyddfa Gofrestru (dydd Llun i ddydd Mercher) £46.00 
   -  Blaendal (a dynnir o’r ffi lawn) £30.00 
 Presenoldeb Cofrestrwyr mewn Addoldy £86.00 
 Ffi archebu ymlaen llaw am bob seremoni dros 12 mis £75.00
 
 Presenoldeb Cofrestrwyr mewn Eiddo a Gymeradwywyd2019/20 2020/21 
 Blaendal (a dynnir o’r ffi lawn) £120  £125 
 Dydd Llun i ddydd Iau £400  £420 
 Dydd Gwener £485  £505 
 Dydd Sadwrn £505  £530 
 Dydd Sul a Gwyliau Banc  £565  £590 
 
 Presenoldeb Cofrestrwyr yn yr Ystafell Seremonïau2019/20 2020/21 
 Blaendal (a dynnir o’r ffi lawn) £120  £125 
 Dydd Llun i ddydd Iau £195  £205 
 Dydd Gwener £240  £250 
 Dydd Sadwrn £260  £275 
 Dydd Sul a Gwyliau Banc £290  £305 
 
 Presenoldeb Gweinyddion mewn Gwasanaeth Dathliadol mewn Eiddo a Gymeradwywyd (yn cynnwys TAW)2019/20 2020/21 
 Blaendal (a dynnir o’r ffi lawn) £120  £125 
 Dydd Llun i ddydd Iau £205  £215 
 Dydd Gwener £240  £250 
 Dydd Sadwrn £315  £330 
 Dydd Sul a Gwyliau Banc £380  £400 
 
 Presenoldeb Gweinyddion mewn Gwasanaeth Dathliadol yn yr Ystafell Seremonïau (yn cynnwys TAW)2019/20 2020/21 
 Blaendal (a dynnir o’r ffi lawn) £120  £125 
 Dydd Llun i ddydd Iau £130  £135 
 Dydd Gwener £220  £230 
 Dydd Sadwrn £270  £285 
 Dydd Sul a Gwyliau Banc £315  £330 
 
 Cais am gael trwyddedu a chymeradwyo eiddo Seciwlar fel lleoliad ar gyfer Priodasau Sifil a Phartneriaethau Sifil2019/20 2020/21
 Ffi cais newydd £1450 £1520
 Ffi adnewyddu cais £1340  £1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallwch dalu gydag arian parod, cerdyn credyd neu gerdyn debyd (dros y ffôn neu drwy fynd i’r swyddfa eich hun). 

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol