Hafan > Preswyl > Ysgolion > Cynnig Gofal i Blant 3 – 4 oed (30 awr)

Cynnig Gofal i Blant 3 – 4 oed (30 awr)

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod y Cynnig Gofal Plant i Gymru, sy’n darparu hyd at 30 awr o addysg gynnar a gofal plant i blant 3 a 4 oed sy’n cael ei ariannu gan y llywodraeth, i deuluoedd cymwys, yn cau i blant nad oedd eisoes yn derbyn y cynnig cyn 18 Mawrth 2020. Y rheswm dros hyn yw er mwyn i’r arian gael ei ddefnyddio i gefnogi gweithwyr allweddol gyda chostau gofal plant a chefnogi plant diamddiffyn yn ystod yr ymateb i COVID-19. Mae hyn am gyfnod o 3 mis i ddechrau, ac yna caiff ei adolygu.

O 1 Ebrill 2020 mae awdurdodau lleol wedi cael cyfarwyddiadau i beidio â derbyn neu brosesu unrhyw geisiadau newydd am y Cynnig Gofal Plant am gyfnod o dri mis. Os ydych eisoes wedi cael gwybod y bydd eich plentyn yn derbyn y cynnig ar gyfer tymor yr haf, ni fydd eich plentyn yn dechrau derbyn y Cynnig tan ar ôl y cyfnod atal dros dro.  

Oherwydd bod y swyddfa ar gau nid ydym ni’n gallu derbyn galwadau ffôn. Fodd bynnag, byddwn yn dal i ymateb i negeseuon e-bost i childcareofferapplications@flintshire.gov.uk

Bydd y Cynllun Cymorth Gofal Plant Covid-19 newydd yn cael ei weinyddu gan Awdurdodau unigol.  Cyfeiriwch at y wefan briodol.

Cyngor Sir Ddinbych

Cyngor Bwrdeistref Sir Wrecsam