Hafan > Preswyl > Ysgolion > Help4YP

Help4YP

Mae Help4YP yn rhestru ffynonellau cymorth i bobl ifanc mewn perthynas ag amryw o wahanol faterion. Gallwch gael mynediad i’r gwasanaethau cymorth hyn yn uniongyrchol - mae rhai ohonynt yn lleol, ac mae eraill yn wasanaethau cenedlaethol. Mae Help4YP hefyd yn cynnig modd o wneud apwyntiad cyntaf â’r Gwasanaeth Cynghori Pobl Ifanc ar gyfer y rheiny sy’n meddwl y gallai fod angen gwasanaeth cynghori arnynt.

Gwasanaeth Cynghori Pobl Ifanc

Mae llawer o broblemau'n gallu cael eu datrys wrth eu trafod efo rhywun rydych chi'n ei adnabod ac yn ymddiried ynddo/i.Gallan nhw eich helpu i daclo unrhyw bryderon neu broblemau sydd gennych, a ffeindio atebion sy'n gweithio.Ydych chi wedi ystyried siarad efo rhiant, gofalwr, athro, meddyg, nyrs ysgol neu ffrind?

Beth bynnag ydy eich problem, mae yna bobl sy'n gallu eich helpu mewn ffordd sy'n iawn i chi. Gallwch gael cefnogaeth drwy linellau cymorth, gwefannau ac yn lleol.

Cliciwch ar y ddolen canlynol i gael rhagor o wybodaeth: I ganfod cefnogaeth.

Rydym wedi symud

Ers 17 Awst gwasanaeth Cwnsela Pobl Ifanc wedi'i leoli yng Nghyngor Sir y Fflint, Addysg a Cyfarwyddiaeth Ieuenctid, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug. CH7 6ND.

Y rhif cyswllt newydd yw 01352 704150

I ofyn am apwyntiad: -

I ofyn am apwyntiad cyflwynwch eich manylion cyswllt manylion cyswllt.

Bydd y gwasanaeth yn cysylltu â chi ar ôl eu derbyn.

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol