Hafan > Preswyl > Ysgolion > Anhwylderau Sbectrwm Awtistig

Anhwylderau Sbectrwm Awtistig

Mae Grŵp Llywio Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig (ASD) yn cynnwys cynrychiolwyr o’r gwasanaethau statudol a gwirfoddol i blant, pobl ifanc ac oedolion ag awtistiaeth. Mae’r Grŵp Llywio wedi cynhyrchu Cynllun Gweithredu ASD Lleol ar gyfer Sir y Fflint, i wella gwasanaethau ASD  yn y sir ac i ganiatáu iddynt weithio’n fwy cydlynol. Fel rhan o’r Cynllun Gweithredu ASD, cytunwyd i gynhyrchu Cyfeirlyfr Gwasanaethau ASD i’w gwneud yn haws i bobl ag ASD, a’u teuluoedd / gofalwyr, gael hyd i wybodaeth a gwasanaethau.

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn cyflwynwch ymholiad.

 

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol