Hafan > Preswyl > Gwasanaethu Cymdeithasol > Cyfrifiad Plant mewn Angen

Cyfrifiad Plant mewn Angen

Canllawiau i Awdurdodau Lleol: Hysbysiadau preifatrwydd Llywodraeth Cymru ar gyfer setiau data’r Cyfrifiad Plant mewn Angen a’r Ymarfer Casglu Data am Blant sy’n Derbyn Gofal

cin_pn_guidance_cym

 

Gellir gweld rhagor o wybodaeth sy’n esbonio’r hysbysiad hwn yn fanylach ar:

http://wales.gov.uk/docs/statistics/privacy-notice-children-need-cy.pdf

 

Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am y modd y bydd data amdanoch chi (neu am eich plentyn) yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, cysylltwch â Thîm Casglu Data Llywodraeth Cymru yn ysgrifenedig gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod.

 

Tîm Casglu Data Llywodraeth Cymru
Ystafell 2-002, CP2, Adeiladau’r Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

E-bost: stats.pss@wales.gsi.gov.uk

 

 

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol