Hafan > Preswyl > Gwasanaethu Cymdeithasol > Dweud eich dweud Ymgynghoriad Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2017

Dweud eich dweud Ymgynghoriad Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2017

 Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Y Fflint yn cynnal ymgynghoriad ar yr Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2017-2021. Bydd yr ymgynghoriad yn cau 30 Ebrill 2017.

Mae gofal plant yn fater sy'n effeithio ar lawer o bobl yn enwedig rhieni a phobl sy'n gofal am blant teulu neu ffrindiau. Mae'r ymgynghoriad yn cynnig cyfle i bobl ddarllen drafft adroddiad ar ddigonolrwydd gofal plant Ngheredigion, ac yna rhoi eu barn ar sut eller gwella cynlluniau. Croesewir ymatebion i'r ymgynghoriad gan gyfranddalwyr ac aelodau o'r cyhoedd sydd a barn ar y mater.

Mae'n ddyletswydd statudol ar Gynghorau o dan Ddeff Gofal Plant 2006 Lleol i gynnal Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant. Mae'r Ddeddf yn gosod dyletswydd ar Gynghorau Sir yng Nghymru "i sicrhau, hyd y bo'n rhesymol ymarferol, bod yna ofal plant digonol i gwrdd a gofynion rhieni yn eu hardal sydd angen gofal plant er mwyn hyfforddi, gweithio, neu baratoi ar gyfer gwaith.

Mae'r adroddiad yn adnabod bylchau ac yn cynnig awgrymiadau a fydd, pan yn ymarferol bosib, yn bodloni anghenion rhieni fel bod y Cyngor yn medru gwireddu'r ddyletswydd gofal plant yn ddigonol, fel y'i hamlinellir yn y Ddeddf Gofal Plant.

Gweler y linc isod i weld y drafft Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant a rhowch eich adborth ysgryfenedig drwy e-bost fisf@siryfflint.gov.uk

Ffurflen Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2017

 

 

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol