Hafan > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Ymgynghoriad Cynllun Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru 2015

Ymgynghoriad Cynllun Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru 2015

Mae Llywodraeth Cymru’n ymgynghori ar y Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol Drafft 2015.
Dechreuodd yr ymgynghoriad ar 10 Rhagfyr 2014 a bydd yn dod i ben ar 11 Mawrth 2015.  Mae Cyngor Sir y Fflint yn paratoi ymateb i’r ymgynghoriad a hoffem glywed eich barn am gynigion Llywodraeth Cymru, yn arbennig y rheiny sy’n effeithio ar Sir y Fflint.  Am wybodaeth bellach edrychwch ar wefan Llywodraeth Cymru:
http://wales.gov.uk/consultations/transport/draft-national-transport-plan/?skip=1&lang=cy
Gallwch ymateb i’r ymgynghoriad yn uniongyrchol i Lywodraeth Cymru.  Gwelir manylion ynglŷn â sut i ymateb ar y dudalen we uchod. 
Neu gallwch anfon eich sylwadau i’r cyfeiriad canlynol er mwyn eu cynnwys yn ymateb Cyngor Sir y Fflint.  Dylid anfon ymatebion at Gyngor Sir y Fflint erbyn 6 Chwefror 2015 fan bellaf.
Pennaeth Gwasanaethau Stryd a Thrafnidiaeth
Cyngor Sir y Fflint
Neuadd y Sir
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint
CH7 6NF
e-bost: sue.price@flintshire.gov.uk

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol