Hafan > Preswyl > Iaith Gymraeg > Strategaeth Hyrwyddo'r Iaith GymraegYmgynghori

Strategaeth Hyrwyddo'r Iaith GymraegYmgynghori

Mae'r Gymraeg yn rhan bwysig o hunaniaeth ddiwylliannol Sir y Fflint ac rydym yn falch o’n treftadaeth ieithyddol, gan gynnal un o Eisteddfodau yr Urdd mwyaf llwyddiannus yn 2016. Mae’r Gymraeg hefyd yn rhan o’n dyfodol ac rydym wedi llunio Strategaeth Hyrwyddo’r Iaith Gymraeg i gynyddu faint mae’r Gymraeg yn cael ei gweld a’i chlywed, ac yn y pendraw helpu i lywio cynnydd yn nifer o siaradwyr Cymraeg yn y Sir. Mae gennym hefyd gyfrifoldeb statudol i lunio Strategaeth Hyrwyddo’r Iaith Gymraeg fel gofyniad o Safon Cymraeg 145. 

Mae’r Strategaeth ddrafft, a luniwyd gyda chefnogaeth gan nifer o sefydliadau gan gynnwys Menter Iaith Fflint a Wrecsam, yn nodi sut gall y Cyngor gynyddu faint mae’r Gymraeg yn cael ei gweld, a dylanwadu er mwyn cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yn y sir. 

Fe hoffem glywed eich barn, felly treuliwch ychydig funudau yn llenwi’r holiadur ar-lein. 

Cyswllt i holiadur

neu, gallwch anfon ymateb ar e-bost i: corporatebusiness@flintshire.gov.uk neu yn y post i:
Ymgynghorydd Polisi Strategol
Tim Busness a Chyfathrebu Corfforaethol
Cyngor Sir y Fflint
Neuadd y SirYr Wyddgrug
CH7 6NB

Cynhelir yr ymgynghoriad tan 17 Awst, 2018.