COVID-19 BUSINESS SUPPORT DIRECTORY


Fel rydych chi’n gwybod, mae’r DU yn delio â phandemig coronafeirws covid-19 sy’n sgubo’r wlad.  Fel Cyngor, rydym am sicrhau ein bod yn cefnogi ein cymunedau a’n busnesau gorau allwn.

AR GYFER PRESWYLWYR SIR Y FFLINT

- Dilynwch y ddolen hon i’n cyfeiriadur o fusnesau lleol sy’n cynnig gwasanaethau amgen i sicrhau y gall ein cymunedau gael beth sydd ei angen arnynt os ydynt yn hunanynysu.  Mae’n bwysig ein bod yn helpu busnesau lleol i oroesi drwy’r pandemig hwn. Sylwer bod hwn yn agor gwefan allanol ble rydym mewn partneriaeth gyda gwirfoddolwr o Sir y Fflint i ddarparu’r gwasanaeth hwn. 

AR GYFER BUSNESAU SIR Y FFLINT

Os ydych yn fusnes neu’n gwybod am fusnes sydd angen cymorth ar hyn o bryd (help gyda danfoniadau o bosibl), gallwch weld busnesau yma sy’n barod i helpu mewn unrhyw ffordd a allant. Peidiwch â chael pethau'n anodd, cysylltwch â chydweithwyr ar draws y Sir i gydweithio.

Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr, os ydych am ychwanegu eich busnes, anfonwch e-bost at sian.birch@flintshire.gov.uk gyda’ch manylion cyswllt. Sylwch fod Cyngor Sir y Fflint yn darparu’r rhestr hon er gwybodaeth yn unig ac nid yw’n golygu ein bod yn cymeradwyo cwmnïau sydd wedi’u cynnwys arni.