Adfywio

Gwybodaeth am brosiectau adfywio, darllenwch y Strategaeth Adfywio a rhagor

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU

Mae Cyngor Sir y Fflint yn ceisio cynigion gan sefydliadau sy'n dymuno darparu gweithgaredd fel rhan o Gronfa Adfywio Cymunedol y DU.