Canllawiau i'r rhai sy'n defnyddio'n cofnodion a'n harchifau


Ewch i’n gwefan newydd: www.agddc.cymru

Ym mis Ebrill, fe unodd Archifdy Sir y Fflint gydag Archifdy Sir Ddinbych. Mae Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru, neu AGDdC, yn cynrychioli gwasanaeth ar y cyd newydd ar gyfer Sir Ddinbych a Sir y Fflint. Mae gennym ni un wefan erbyn hyn, ac fe fydd y wefan hon yn cael ei chau yn fuan.  

Canllawiau defnyddiwr

Casglwyd y Canllawiau Defnyddiwr  canlynol i’ch helpu chi i ddefnyddio Archifdy Sir y Fflint yn eich gwaith ymchwil.

 

Rhif 1: Canllaw i ddechreuwyr ar ymweld ag Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 113KB ffenestr newydd)

Rhif 2: Canllaw i ddechreuwyr ar ddefnyddio'r ystafell ymchwil (PDF.doc 73KB ffenestr newydd)

Rhif 3: Canllaw i ddechreuwyr i ymchwilio i hanes eich teulu (PDF.doc 97KB ffenestr newydd) 

Rhif 4: Canllaw i Ddechreuwyr i Ymchwilio Hanes Tŷ (PDF.doc 101KB ffenestr newydd)

Rhif 5: Cael hyd i’ch cofnodion mabwysiadu (PDF.doc 283KB ffenestr newydd)

Rhif 6: - Etifeddu deunyddiau a gadwyd yn Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 130KB ffenestr newydd)

Os cewch chi unrhyw drafferth wrth lawr lwytho unrhyw ddogfen, 
cysylltwch â ni i gael copi wedi ei brintio.


Canllawiau ffynonellau

Rydym wedi creu Canllawiau Ffynonellau i’ch helpu chi i ddefnyddio’r cofnodion gyda’ch gwaith ymchwil yn Archifdy Sir y Fflint.  Mae’r rhain yn egluro beth yn union ydi’r ffynhonnell; pa wybodaeth sydd ynddi; sut y gellir defnyddio’r wybodaeth hon gyda gwahanol fathau o ymchwil; a sut i ddod o hyd i’r ffynhonnell yn Archifdy Sir y Fflint.

Rhif 1. Cofrestrau Plwyfi (PDF.doc 86KB ffenestr newydd)

Rhif 2. Y Cyfrifiad (PDF.doc 66KB ffenestr newydd) 

Rhif 3. Cofrestrau Anghydffurfwyr (PDF.doc 82KB ffenestr newydd)

Rhif 4. Ewyllysiau a Chofnodion Profiant (PDF.doc 91KB ffenestr newydd) 

Rhif 5. Cofrestrau Etholiadol (PDF.doc 87KB ffenestr newydd)

Rhif 6. Mapiau a Rhaniadau Degwm (PDF.doc 84KB ffenestr newydd)

Rhif 7. Cofrestriad Sifil (PDF.doc 99KB ffenestr newydd) 

Rhif 8. Dyfarniadau Cau Tir (PDF.doc 78KB ffenestr newydd)

Rhif 9. Cofnodion Deddf y Tlodion Byrddau Gwarcheidwaid (PDF.doc 67KB ffenestr newydd) 

Rhif 10. Cofnodion y Chwarter-Sesiwn (PDF.doc 102KB ffenestr newydd)

Rhif 12. Cofnodion y Crwner (PDF.doc 74KB ffenestr newydd)

Os cewch chi unrhyw drafferth wrth lawr lwytho unrhyw ddogfen, cysylltwch â ni i gael copi wedi ei brintio.

Canllawiau trin a chadwraeth 

Mae Gwarchodwr proffesiynol Archifdy Sir y Fflint wedi creu nifer o ganllawiau ar gyfer cwsmeriaid ar sut i drin dogfennau gwreiddiol, sy’n gallu bod yn fregus ac weithiau’n anodd eu symud. Lle mae hynny’n bosibl, fyddech chi cystal â darllen y canllawiau os gwelwch yn dda cyn eich ymweliad, i chi gael deall y drefn angenrheidiol.  Mae copïau o’r canllawiau trin ar gael yn yr ystafell ymchwil hefyd.  Ein blaenoriaeth yw cadw dogfennau unigryw fel bod cenedlaethau’r dyfodol yn gallu eu gweld mewn cyflwr cystal â’u cyflwr presennol.

Cymerch ofal wrth defnyddio eitemau o'r archifdy (PDF.doc 47KB ffenestr newydd) 

Canllawiau ar gyfer gofalu am eich dogfennau a ffotograffau yn y cartref (PDF.doc 49KB ffenestr newydd)