Casgliadau


Ewch i’n gwefan newydd: www.agddc.cymru

Ym mis Ebrill, fe unodd Archifdy Sir y Fflint gydag Archifdy Sir Ddinbych. Mae Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru, neu AGDdC, yn cynrychioli gwasanaeth ar y cyd newydd ar gyfer Sir Ddinbych a Sir y Fflint. Mae gennym ni un wefan erbyn hyn, ac fe fydd y wefan hon yn cael ei chau yn fuan. 

Casgliadau yn Archifdy Sir y Fflint

Yn Archifdy Sir y Fflint, mae gennym gofnodion sy’n berthnasol i Sir y Fflint yn dyddio’n ôl o’r 13eg ganrif i’r presennol. Mae hawl gweld y rhain am ddim, ac mae staff proffesiynol ar gael i’ch helpu chi i ddod o hyd i wybodaeth rydych chi ei angen. 
Gallwch weld disgrifiadau manwl o'n prif gasgliadau ar wefan Archifau Cymru.

Os gwelwch yn dda ewch i'n Catalogau a Mynegeion dudalen i chwilio ein catalog ar-lein.
Mae’r cofnodion yn cynnwys:
Cyngor Sir y Fflint a’r hen Gyngor Sir Clwyd
Cynghorau dosbarth plwyf/cymuned
Eglwysi a chapeli
Clybiau a chymdeithasau
Undebau Deddf y Tlodion
Llysoedd chwarter a llysoedd ynadon
Teuluoedd ac ystadau
Busnesau a diwydiannau
Llyfrau/pamffledi/cyfnodolion am yr ardal leol
Ysbytai
Ysgolion
Yr Heddlu
Pleidiau gwleidyddol
Papurau personol
Ffotograffau
Papurau newydd
Printiau
Mapiau

Cofnodion microffilm

Mae Gennym Hefyd Gopïau O’r Cofnodion Canlynol Ar Ficroffilm:
Cofrestrau plwyf
Adysgrifau’r Esgob
Cyfrifiadau
Papurau newydd
Rhaniad y degwm
Mynegeion profiant (ar ficrofiche)

Polisïau Casgliadau

 

Polisi Datblygu Casgliadau(PDF.doc 136KB ffenestr newydd)
Polisi Gwybodaeth ar Gasgliadau (PDF.doc 139KB ffenestr newydd)