Delweddau o'r Archifau


Ewch i’n gwefan newydd: www.agddc.cymru

Ym mis Ebrill, fe unodd Archifdy Sir y Fflint gydag Archifdy Sir Ddinbych. Mae Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru, neu AGDdC, yn cynrychioli gwasanaeth ar y cyd newydd ar gyfer Sir Ddinbych a Sir y Fflint. Mae gennym ni un wefan erbyn hyn, ac fe fydd y wefan hon yn cael ei chau yn fuan. 

 

Archifdy Sir y Fflint, ffotograffau ar Flickr

Mae gan Archifdy Sir y Fflint gasgliad gwych o ddelweddau, sy’n rhoi darlun amhrisiadwy o hanes lleol yr ardal. Yma ar Flickr, cewch weld delweddau o’n casgliadau. 

Ar Flickr, byddwn yn rhannu dewisiad o delweddau yn ein casgliadau. Bydd hyn ddim ond yn sampl bach o'n daliadau cyflawn o dros 10,000 ffotograffau, ac allech gweld yr holld gasgliad gan ymweld â Archifdy Sir y Fflint. Fe byddwn hefyd yn nodweddi lluniau o ddogfennau o'n casgliadau; digwyddiadau yn yr Archifdy; a themau ac arddangosfeydd ar diddordeb hanesyddol lleol.

Rydym wedi gwneud pob ymdrech i gael hyd i berchennog hawlfraint yr holl ddelweddau sydd i’w gweld. Os ydych yn credu bod gennych hawlfraint i unrhyw un o’r delweddau, cysylltwch â ni.

Os hoffech gopi o unnrhyw un o’r delweddau, cysylltwch â’r Archifdy i holi am brisiau a dulliau talu.