Hafan > Hamdden a Thwristiaeth > Cofnodion ac Archifau > Manylion Cysylltu ac Oriau Agor

Manylion Cysylltu ac Oriau Agor

Archifdy Sir y Fflint

Cyfeiriad

The Old Rectory, Hawarden, c1910 (PH-28(G)-10)/Yr Hen Reithordy, Penarlag, c1910

Archifdy Sir y Fflint
Yr Hen Reithordy
Penarlâg
Sir y Fflint 
CH5 3NR 
CYMRU

Ffôn

+44 (0)1244 532364 (Ymholiadau a'r Ystafell ymchwil) 
+44 (0)1244 532414 (Gweinyddiaeth)

E-bost

archives@flintshire.gov.uk

 

Ymholiadau ar-lein


Cyflwynwch ymholiad ynglŷn ag archifau (bydd hyn yn agor e-ffurflen)

Oriau Agor 

RHYBUDD PWYSIG I'N CWSMERIAID

COVID 19

Bydd Archifdy Sir y Fflint ar gau i'r cyhoedd o ddydd Iau 19 Mawrth hyd nes y clywir fel arall.

Byddwn yn ymdrechu i ateb ymholiadau drwy ddulliau eraill o bell, a gallwch anfon e-bost atom ni ar archives@flintshire.gov.uk

Dydd Llun: 10.00 am – 4.30 pm

Dydd Mawrth: 10.00 am – 4.30 pm - Sylwer fod boreau dydd Mawrth yn cael eu defnyddio weithiau ar gyfer ymweliadau ysgol. Os yw ymweliad ysgol wedi ei archebu, ni fydd yr ystafell chwilio ar agor i'w ddefnyddio'n gyffredinol. Gofynnir i ysgolion archebu ymweliad o'r fath o leiaf un mis ymlaen llaw.Os hoffech ymweld â hi ar fore Mawrth, mae'n bwysig iawn eich bod chi'n cysylltu â ni ymlaen llaw i wirio y bydd yr ystafell chwilio ar gael a bod gennym le i chi.
Dydd Mercher: AR GAU 
Dydd Iau: 10.00 am – 4.30 pm
Dydd Gwener: 10.00 am – 4.30 pm

I neilltuo sedd yn yr ystafell ymchwilio, foniwch 01244 532364 neu anfonwch ebost at archives@flintshire.gov.uk, os gwelwch yn dda.

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol