A i Z i'r Gwasanaethau'r


I
 • Iaith Gymraeg
  Disgrifiad
  Fel awdurdod lleol, rydym yn cydnabod bod cyfrifoldeb a dyletswydd arnom fel arweinydd cymunedau i hybu, cefnogi a diogelu'r Gymraeg er budd cenedlaethau heddiw a rhai'r dyfodol
 • Iaith Gymraeg
  Disgrifiad
  Mae'r Cyngor yn cydnabod fod y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn sgil bwysig a gwerthfawr yn y gweithle ac mae wedi ymrwymo i gynyddu nifer y gweithwyr dwyieithog. Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy'n gallu gweithio yn y Gymraeg a'r Saesneg. Byddwn hefyd yn cefnogi unrhyw weithwyr newydd a phresennol sy'n dymuno dysgu Cymraeg neu wella / datblygu eu sgiliau yn y Gymraeg.
 • Iechyd a Diogelwch
  Disgrifiad
  Yn cynnwys gorfodi iechyd a diogelwch a chyngor ar gyfer rhai gweithleoedd penodol, gweithgareddau a digwyddiadau gwaith; cofrestrediadau a gorfodaethau tyllu croen; gorfodi cyfraith gwelyau haul
 • Iechyd a Diogelwch – beth sydd angen i chi ei wneud
  Disgrifiad
  Mae gan gyflogwyr a rhai hunan-gyflogedig ddyletswydd i reoli risgiau. Dysgwch ragor.
 • Iechyd Meddwl
  Disgrifiad
  Sut i gysylltu â'ch Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol a chysylltiadau defnyddiol eraill.
 • Iechyd yr Amgylchedd
  Disgrifiad
  Nod yr Adran yw diogelu iechyd yr amgylchedd ar ran pobl Sir y Fflint yn y gweithle, yn eu cartrefi ac wrth iddynt hamddena