Alert Section

Medalau ac Anrhydeddau


Mae medalau’n cael eu dosbarthu gan Swyddfa Fedalau’r Weinyddiaeth Amddiffyn.

Gwneid cais am fedal

Rhaid i bersonél y lluoedd arfog sy’n gwasanaethu wneud cais am fedal drwy unedau'r Llynges Frenhinol, y Môr-Filwyr Brenhinol neu’r Awyrlu Brenhinol ac ymgynghori 

Os ydych chi’n gyn aelod o’r lluoedd arfog a heb wneud cais am eich medalau ar y pryd, ewch i https://www.gov.uk/apply-medal-or-veterans-badge 

Mae gan berthynas agosaf cyn aelod o’r lluoedd arfog hefyd hawl i wneud cais am unrhyw fedalau nad oeddent wedi cael eu dyfarnu.

Cyn-filwyr Dydd D – gwobr y Legion d’Honneur. Mae llywodraeth Ffrainc wedi datgan wrth y Weinyddiaeth Amddiffyn eu bod yn dymuno gwobrwyo’r Legion d’Honneur i bob cyn-filwyr sydd wedi goroesi. Darganfyddwch sut i wneud cais am y Legion d'Honneur .

Gwneud cais am anrhydedd 

Darganfyddwch sut i enwebu rhywun am anrhydedd. Mae’n rhaid i’r unigolyn rydych yn eu henwebu dal i fod yn weithredol yn beth rydych yn eu henwebu ar ei gyfer.