Diwrnod VE 75


Cymryd rhan yn y dathliadau yn ddiogel o’ch cartref.  

Yn y cyfnod yn arwain at 8 Mai, bydd yr hanesydd a’r darlledwr Dan Snow yn cynnal gwersi hanes i blant o ddydd Llun 4 Mai. Am 4pm ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener, bydd Dan yn cynnal HIT Hanes yn fyw ar y sianel YouTube Timeline. Bydd y darllediadau yn canolbwyntio ar agweddau amrywiol ar yr Ail Ryfel Byd ac yn anelu at addysgu’r cyhoedd am bwysigrwydd diwrnod VE.


Gall pobl hefyd nodi Diwrnod VE drwy ddarganfod eu cysylltiad eu hunain â’r Ail Ryfel Byd. Fel rhan o hyn, bydd holl gofnodion hanesyddol y DU sydd ar gael ar ancestry.co.uk yn rhad ac am ddim i’r cyhoedd o ddydd Llun 4 Mai tan ddydd Sul 10 Mai, gan roi cyfle i bobl ddarganfod straeon personol yr Ail Ryfel Byd a dysgu am y rolau yr oedd eu teuluoedd yn eu chwarae.


Mae gwybodaeth a chyngor ar sut y gellir nodi’r achlysur yn ddiogel gartref ar gael yma: https://ve-vjday75.gov.uk/  . Mae hyn yn cynnwys gweithgareddau a gemau i blant, ynghyd â syniadau am gynnal te parti ar thema’r 1940au – gyda ryseitiau a cherddoriaeth wreiddiol o’r diwrnod.

Gwefannau defnyddiol eraill yn cynnwys:
https://www.veday75.org/
https://www.english-heritage.org.uk/VE-Day

Mae’r gweithgareddau a drefnir ar lefel y DU yn cynnwys y canlynol:

  • Am 11 y bore, bydd y digwyddiadau coffáu yn dechrau gyda cyfnod o gofio, i’w nodi gyda dwy funud o dawelwch
  • Am 3pm, bydd araith 1945 Syr Winston Churchill i’r genedl yn cael ei darlledu ar y BBC fel rhan o raglenni arbennig sydd wedi eu paratoi ar gyfer y diwrnod
  • Am 9pm, bydd Ei Mawrhydi’r Frenhines yn darlledu neges i’r genedl ar y BBC – ar yr union foment y traddododd ei thad, y Brenin Siôr VI, araith radio yn 1945
  • Dilynir hyn gan gyfle i bobl ymgynnull ar garreg eu drws a chanu 'We’ll Meet Again’ fel gweithred o ddathlu.