colin

Croeso i Gyngor Sir y Fflint

Diolch i chi am eich diddordeb yn ein hysbyseb, ac am ddod ar y safle ynglŷn â’r swydd wag Prif Swyddog, Gwasanaethau Stryd a Chludiant.

Mae Sir y Fflint yn awdurdod lleol sy’n cael ei lywodraethu’n dda ac yn uchel ei berfformiad. Rydym ar flaen y gad o ran arloesi a chydweithio yn rhanbarth y Gogledd Cymru. Ddim mwy nag yn y portffolio hwn ble rydym ar flaen y gad gyda chydweithio rhanbarthol yn casglu gwastraff gweddilliol a’i drin, seilwaith cludiant a rhyng-gysylltiad busnesau.

Mae’r Tîm Prif Swyddog yn gweithredu fel tîm proffesiynol a chryf gyda gwerthoedd cymdeithasol a rennir, maent yn awyddus i arloesi; gyda balchder mewn rhagoriaeth; ac arddull heb hierarchaeth na biwrocratiaeth, sy’n rhoi gwerth i herio a meithrin talent.

Rydym yn chwilio am rhywun sy’n gallu cydweithio i arwain y seilwaith cludiant a rhyng-gysylltiad gwasanaethau fydd yn dod a chreadigrwydd, brwdfrydedd a phersonoliaeth i’n tîm.

Gobeithiaf y byddwch yn gwneud y mwyaf o’r cyfle, gyda Sir y Fflint fel cyflogwr ac fel lleoliad. Os yw’r cyfle hwn yn addas ichi a’ch gyrfa, ewch ati i wneud cais, da chi.

Colin Everett
Prif Weithredwr

Flintshire F logo

Amdanom ni

Mae Cyngor Sir y Fflint yn Gyngor effeithlon ac uchel ei berfformiad sydd ag enw da am arwain a gweithredu newidiadau arloesol i gynnal gwasanaethau.

Rydym ni’n flaengar, yn gadarnhaol ynghylch potensial, wedi datblygu ein harbenigedd yn barhaus ac wedi ymddwyn gydag angerdd a gwytnwch i gyflawni ein llwyddiant.

Darganfod mwy 
Buses-on-Bridge
waste-to-energy

Ynglŷn â rôl y Prif Swyddog, Gwasanaethau Stryd a Chludiant

Gan weithio'n agos gyda'r Prif Swyddog ac Arweinwyr y Cyngor, byddwch yn adeiladu ar lwyddiannau’r Portffolio Gwasanaethau Stryd a Chludiant, sy’n gweithredu gwasanaethau sy’n cyffwrdd bywydau holl breswylwyr, ymwelwyr a busnesau’r Cyngor.

Darganfod mwy 
Welsh Dragon
Welsh Dragon

Bywyd yn Sir y Fflint - y ‘porth’ i ogledd Cymrus

Mae lleoliad y Sir a’i chysylltiadau trafnidiaeth yn golygu fod Sir y Fflint yn lle delfrydol ar gyfer busnes a thwf. Mae’n rhwydd i fusnesau gael mynediad yn gyflym at farchnadoedd allweddol, gwasanaethau ac ardaloedd diwydiannol gogledd-ddwyrain a chanolbarth Lloegr. Mae pobl yn adnabod Sir y Fflint fel y Porth i Ogledd Cymru, ac mae’r sir yn elwa ar rwydwaith o ffyrdd sy’n drefnus ac effeithiol.

Darganfod mwy