Polisi Gwasanaeth Cwsmeriaid


Ein hymrwymiad i chi, ein cwsmer…..

Rydym yn ymroddedig i sicrhau fod gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol yn rhan annatod o gynllunio, ariannu a darparu ein holl wasanaethau.Wrth ddefnyddio gwasanaethau’r Cyngor byddwch yn derbyn gwasanaeth cwsmeriaid o safon ardderchog yn gyson a bydd ein Polisi Gwasanaeth Cwsmeriaid yn sicrhau fod pobl o bob rhan o’n cymuned amrywiol yn gallu cael mynediad at wasanaethau.  Mae’r polisi’n cydnabod datblygiadau mewn technoleg a’r cyfleoedd i chi gysylltu â ni a chael mynediad at wasanaethau’n ddigidol.

Os ydych am wneud cwyn, mae gennym bolisi ar wahân sy’n esbonio ein gweithdrefn ar gyfer rheoli cwynion cwsmeriaid.  Bydd y Polisi Canmoliaeth, Pryderon a Chwynion  yn eich arwain drwy’r broses ac mae’n cynnwys manylion ynglŷn â sut i roi canmoliaeth am y Cyngor.