Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2018/19


Mae’r Adroddiad Perfformiad Blynyddol yn rhoi troslowg ar ein perfformiad yn ystod 2018/19 o’i gymharu â’n blaenoriaethau. Nodir y cynnydd a wnaed o ran cyflawni’r canlyniadau a bennwyd a pha mor hyderus yr ydym y byddwn yn llwyddo i gyflawni’r canlyniadau hynny.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2018/19

Os hoffech gopi o’r adroddiad, neu unrhyw un o’r dogfennau ategol isod, ar fformat erall, cysylltwch â ni ar 01352 702744.

Dogfennau ategol:

  • Cofrestr Risg Cynllun y Cyngor 2018/19
  • Rhestr Termau