Hafan > Preswyl > Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2017/18

Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2017/18

Mae’r Adroddiad Perfformiad Blynyddol yn rhoi troslowg ar ein perfformiad yn ystod 2017-18 o’i gymharu â’n blaenoriaethau. Nodir y cynnydd a wnaed o ran cyflawni’r canlyniadau a bennwyd a pha mor hyderus yr ydym y byddwn yn llwyddo i gyflawni’r canlyniadau hynny.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2017/18

Crynodeb o'r Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2017-18

Os hoffech gopi o’r adroddiad, neu unrhyw un o’r dogfennau ategol isod, ar fformat erall, cysylltwch â ni ar 01352 702744.

Dogfennau ategol:

  • Cofrestr Risg Cynllun y Cyngor 2017/18
  • Tabl Data Dangosyddion Cenedlaethol
  • Alinio Amcanion Lles Cyngor Sir y Fflint gyda'r Nodau Lles Cenedlaethol
  • Rhestr Termau