Alert Section

Ymgynghoriad


Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i ymgynghori ac ymgysylltu â phobl y sir.

Mae Egwyddorion Craidd Ymgysylltu ac Ymgynghori â’r Cyhoedd.  Cyngor Sir y Fflint yn diffinio’r safonau sylfaenol y gall pobl Sir y Fflint eu disgwyl pan ofynnir iddynt roi eu sylwadau a’u barn.

Mae’r egwyddorion hyn yn seiliedig ar yr Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru, ac yn eu hategu.

Adborth parhaus


Cynllun Gwella

Ymgynghoriadau a gwblhawyd / Gwahoddiad i roi sylwadau


Cynllun Datblygu Lleol - Strategaeth a ffefrir (ymgynghoriad cyhoeddus cyn adneuo)
5
pm 21 Rhagfyr 2017 

Ein Sir y Fflint, Ein Dyfodol 2017 24 Hydref - 21 Tachwedd 2017

Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Rheoli Cŵn Yn Sir Y Fflint - 1 - 29 Mehefin 2017

Ein Sir Y Fflint, Ein Dyfodol - 1 - 21 Tachwedd 2016

Ynni adnewyddadwy drafft y cyngor ar cyfer y deng mlynedd nesaf - 11 Mai - 29 Mehefin 2016

Arolwg Ailgylchwch Fwy - 29 Mawrth - 29 Ebrill 2016

Ymgynghoriad map llwybrau teithio llesol presennol   - 25 Rhagfyr 2015

Dyma ein cyfle ni -  16 Tachwedd - 7 Rhagfyr 2015

Adolygiad Ysgol Uwchradd Dewi Sant - 5 Mehefin - 17 Gorffennaf

Adolygiad o Ysgolion Uwchradd John Summers - 5 Mehefin - 17 Gorffennaf

Strategaeth Ddrafft Parcio Ceir - 9 Mawrth - 29 Mawrth 2015

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Gynigion Llyfrgell - Penarlâg, Mancot a Queensferry - 14, 15, 16 April 2015

Polisi Gwasanaeth Cwsmeriaid - 16 Chewfror - 13 Mawrth 2015

2015/16 Cynigion Cyllideb 18 Rhagfyr 2014 - 11 Ionawr 2015

Sgwrs Fawr am y Gyllideb  14 Awst - 12 Medi 2014

Cynllun Gostyngiadaur Dreth Cyngo 2014/15 - 27 Tachwedd 2013 - 18 Rhagfyr 2013

Arolwg Trafnidiaeth Wledig Sir Y Fflint (ffenestr newydd)  11 Tachwedd 2013 - 1 Mawrth 2014

Cynllun Strategol y Gymraeg Mewn Addysg   10 Chwefror - 26 Mawrth 2014

Holiadur I asesu a oes digon o ofal plant 2014-17   - Tachwedd 2013 - Ionawr 2014

Wasanaethau bysiau a Chwmhorthdai yn Sir y Fflint      12 Awst - 18 Hydref 2013

Cynllun Datblygu Lleoll - Cyntndeb Cyflenwi      5 Awst - 30 Medi 2013

Adolygiad Polisi Trafnidiaeth     1 Mawrth - 12 Ebrill 2013

Adolygiad Ysgolio Ardal Moderneiddio Ysgolion