Is-etholiadau Mai 2021


Cyngor Sir y Fflint a Tref / Cymuned.

Cynhelir isetholiadau pan fo sedd yn mynd yn wag rhwng etholiadau. Gall hyn ddigwydd ar unrhyw lefel o lywodraeth, o gynghorau tref a chymuned a chynghorau sir i lywodraeth genedlaethol.

Mae seddi yn mynd yn wag pan fo Aelod

•    yn ymddiswyddo
•    yn marw
•    ei ddatgan yn fethdalwr
•    neu’n cael ei ddiarddel am beidio â mynychu cyfarfodydd am gyfnod o 6 mis

Mae'r Swyddog Canlyniadau yn Sir y Fflint yn dymuno hysbysu preswylwyr o 6 isetholiad sydd ar ddod.

Cyngor Sir y Fflint

•    Ward Etholiadol Gwernymynydd

Cyngor Tref / Cymuned

•    Cyngor Tref Bwcle – Ward Mynydd
•    Cyngor Tref Treffynnon – Ward Canol
•    Cyngor Cymuned Pen-y-ffordd
•    Cyngor Tref Saltney – Ward Cyffordd yr Wyddgrug
•    Cyngor Tref Saltney  – Ward Stonebridge

HYSBYSIAD O ETHOLIAD:
Ward Etholiadol Gwernymynydd
Cyngor Tref Bwcle – Ward Mynydd
Cyngor Tref Treffynnon – Ward Canol
Cyngor Cymuned Pen-y-ffordd
Cyngor Tref Saltney – Ward Cyffordd yr Wyddgrug
Cyngor Tref Saltney  – Ward Stonebridge

Datganiad am y Personau a Enwebwyd:
Datganiad am y Personau a Enwebwyd - Ward Etholiadol Gwernymynydd
Datganiad am y Personau a Enwebwyd - Cyngor Tref Bwcle, Ward Mynydd


Dylai unrhyw berson sy'n dymuno sefyll fel ymgeisydd gysylltu â'r Swyddog Canlyniadau yng Nghyngor Sir y Fflint ar 01352 702329, 702327 neu 702412, neu e-bostio etholiadau@siryfflint.gov.uk i gael papurau enwebu. Rhaid cyflwyno papurau enwebu wedi'u cwblhau yn bersonol trwy apwyntiad gyda'r Swyddog Canlyniadau neu ei Dirprwy yn Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug ddim hwyrach na 4pm ddydd Iau 8 Ebrill 2021.

Pe bai'r etholiad yn cael eu hymladd, cynhelir yr etholiad ddydd Iau 6 Mai 2021.