Alert Section

Hysbysiadau Etholiad


Mae Hysbysiad Etholiad wedi cael ei gyhoeddi ar gyfer yr etholiadau a gynhelir ddydd Iau, 5 Mai 2022

Etholiadau

Mae’r etholiadau a gynhelir fel a ganlyn:

Cyngor Sir y Fflint

Cynhelir etholiadau er mwyn ethol 67 o Gynghorwyr Sir i fod yn aelodau o’r Cyngor Sir. 

Cyngor Tref a Chymuned

Cynhelir etholiadau er mwyn ethol dros 400 o Gynghorwyr Tref a Chymuned ar gyfer 34 Cyngor Tref a Chymuned. 

Gallwch ddod o hyd i’r Hysbysiad Etholiad ar gyfer yr etholiadau isod.

Cyngor Sir y Fflint

Hysbysiad Etholiad - Cyngor Sir y Fflint

Cyngor Tref a Chymuned

Hysbysiad Etholiad - Cyngor Tref a Chymuned


Cyngor Sir Y Fflint

Hysbysiad o Etholiad Diwrthwynebiad - Cyngor Sir Y Fflint

Cyngor Tref a Chymuned

Hysbysiad o Etholiad Diwrthwynebiad - Cyngor Tref a Chymuned


Os oes arnoch chi angen rhagor o wybodaeth neu gymorth, mae croeso i chi gysylltu â Dirprwy Swyddog Canlyniadau gan ddefnyddio’r manylion isod:-

Lynn Phillips - 01352702329 - candidates@flintshire.gov.uk

Jayne Moss - 01352702327 - candidates@flintshire.gov.uk

Alison Byles - 01352702412 - candidates@flintshire.gov.uk