Alert Section

Pleidleisiau post


Etholiadau Cyngor Sir y Fflint a Thref a Chymuned – dydd Iau, 5 Mai 2022

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am bleidlais bost – 5.00pm ar ddydd Mawrth 19 Ebrill 2022.

Rhaid i ymgeiswyr pleidlais bost fod wedi'u cofrestru i bleidleisio eisoes. Gellir lawrlwytho ffurflenni o wefan LLYW.DU neu drwy ffonio 01352 702300

Dim ond pleidleisiau post sy'n cyrraedd yn ôl cyn 10.00pm ar y diwrnod pleidleisio fydd yn cael eu cyfrif.

Wedi anghofio anfon eich pleidlais bost yn ôl mewn pryd? Gellir mynd â phecynnau pleidlais bost wedi’u cwblhau a’u selio i unrhyw orsaf bleidleisio yn yr un ardal bleidleisio ar y diwrnod pleidleisio, ond yn ddelfrydol i’ch gorsaf bleidleisio leol

Wedi colli eich pleidlais bost neu heb gyrraedd? Gellir rhoi pecynnau newydd o ddydd Iau 28 Ebrill 2022 tan 5.00pm ar 5 Mai 2022. O 5.00pm ar 4 Mai 2022, dim ond yn bersonol y bydd pecynnau pleidleisio newydd yn cael eu rhoi, yn Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NR.

Ffoniwch ymlaen llaw os bydd angen pecyn pleidlais bost newydd arnoch: 01352 702412

Bydd angen i chi ddod â phrawf adnabod: un ID ffotograffig fel pasbort neu drwydded yrru, neu ddau ddarn o ID sy'n cadarnhau eich enw a'ch cyfeiriad megis cyfriflen banc, bil cyfleustodau neu lythyr swyddogol.