Alert Section

Pleidleisiau drwy ddirprwy


  • Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am bleidlais drwy ddirprwy – 5.00pm ar ddydd Mawrth 26 Ebrill 2022.
  • Pleidleisiwr drwy ddirprwy yw rhywun rydych chi'n ymddiried ynddo ac rydych chi'n ei benodi i bleidleisio ar eich rhan.
  • Mae’n rhaid eich bod eisoes wedi cofrestru i bleidleisio i wneud cais am ddirprwy. Gellir dod o hyd i ffurflenni a manylion llawn ar gymhwysedd ar wefan y Comisiwn Etholiadol 
  • Rhaid i'ch dirprwy fod yn gymwys i bleidleisio yn yr etholiad a bydd angen iddo allu pleidleisio'n bersonol yn eich gorsaf bleidleisio, neu bydd angen iddo wneud cais am bleidlais bost drwy ddirprwy. Bydd dirprwyon yn cael llythyr neu gerdyn pleidleisio yn eu cyfeiriad yn rhoi'r manylion angenrheidiol iddynt

Nid yw pleidleiswyr post yn gymwys i wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy.

Mae’n bosibl y bydd pleidleisiau drwy ddirprwy mewn argyfwng ar gael ar ôl y dyddiad cau ar gyfer pleidleisio drwy ddirprwy tan 5.00pm ar 5 Mai, 2022 mewn amgylchiadau esgusodol arbennig yn unig. Ceir manylion ar wefan y Comisiwn Etholiadol neu drwy ffonio 01352 702412.