Hafan > Preswyl > Etholiadau Ewropeaidd

Etholiadau Ewropeaidd

Mewn etholiadau Seneddol Ewropeaidd, mae'r DU yn cael ei rhannu'n 12 ardal ranbarthol.

Mae Sir y Fflint yn cael ei chynnwys yn Rhanbarth Cymru a gelwir y bobl sy'n eich cynrychioli yn Senedd Ewrop yn Aelodau Senedd Ewrop, neu ASEau yn fyr. Etholir ASEau bob 5 mlynedd. 

Cynhelir yr etholiadau Ewropeaidd nesaf ddydd Iau, 23 Mai 2019.

Os ydych yn ddinesydd yr Undeb Ewropeaidd o wlad heblaw'r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Malta neu Cyprus bydd angen i chi gofrestru ar wahân i bleidleisio mewn etholiad Senedd Ewropeaidd yn y DU.
 
Hysbysiad Etholiad

Datganiad o Cyfanswm Lleol

Datganiad o’r Pleidiau a Enwebwyd a Rhybudd o Etholiad

Hysbysiad ynghylch Penodi Asiantiaid Etholiad Cenedlaethol / Dirprwy Asiantiaid Etholiad i Gymru

Lleoliad Gorsafoedd Pleidleisio - Sir y Fflint

 

Gwefan y Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol
https://www.sir-benfro.gov.uk/etholiadau-senedd-ewrop

Dyddiadau Pwysig

Y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio:  Dydd Mawrth, 7 Mai 2019
https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Dyddiad cau i wneud cais am bleidlais drwy'r post: 5pm dydd Mercher, 8 Mai 2019
https://www.yourvotematters.co.uk/cymru/how-do-i-vote/voting-by-post

Dyddiad cau i wneud cais am bleidlais drwy'r post: 5pm dydd Mercher, 15 Mai 2019
https://www.yourvotematters.co.uk/cymru/how-do-i-vote/voting-by-proxy

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol