Ein Sir y Fflint, Ein Dyfodol 2020 - 2021


Bob blwyddyn mae cynghorau ar draws y DU yn gorfod gosod cyllideb sy’n taro cydbwysedd rhwng eu hadnoddau a’u hanghenion gwario. 

Er bod y Cyngor yn gweithio drwy’r flwyddyn i ddod o hyd i ffyrdd o gael y cydbwysedd gorau yn y gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf, tua diwedd yr hydref a thros y gaeaf mae’r cynghorwyr yn dechrau ar rownd o drafodaethau o ddifrif am y ffordd orau o gael cydbwysedd a gosod y gyllideb yn gyfreithlon ym mis Ebrill.

Mae popeth mae’r Cyngor yn ei wneud yn bwysig i rywun a hyd yn oed yn ystod degawd o heriau ariannol, mae Cyngor Sir y Fflint wedi parhau i berfformio’n dda a thrwy fod yn uchelgeisiol, yn arloesol a chynllunio i’r dyfodol, mae wedi parhau i warchod a buddsoddi mewn gwasanaethau lleol.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am y gwasanaethau mae’r Cyngor yn eu darparu, ei berfformiad a sut mae’n rheoli’r gyllideb yn y ddogfen isod.

Our Flintshire 2020 - 2021