Hafan > Preswyl > Ein Sir y Fflint, Ein Dyfodol 2016

Ein Sir y Fflint, Ein Dyfodol 2016

Sgroliwch i lawr i archebu

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gyngor sy’n cael ei redeg yn dda ac sy’n perfformio ar lefel uchel. Mae ein perfformiad da cyson wedi cael ei gydnabod yn lleol ac yn genedlaethol.  Arsylwodd Archwilydd Cyffredinol Cymru fod “perfformiad y Cyngor wedi gwella’n sylweddol o’i gymharu â chynghorau eraill yng Nghymru”.  

Mae’n her fawr i unrhyw awdurdod lleol gynllunio ymlaen heb syniad pendant o’r cyllid cenedlaethol y byddwn yn ei dderbyn blwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae Sir y Fflint wedi galw am gynlluniau ariannol mwy hirdymor gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n cael cymorth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru fel ein corff cynrychiadol i wneud yr alwad hon.

Mae’n her fawr i unrhyw awdurdod lleol gynllunio ymlaen heb syniad pendant o’r cyllid cenedlaethol y byddwn yn ei dderbyn blwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae Sir y Fflint wedi galw am gynlluniau ariannol mwy hirdymor gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n cael cymorth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru fel ein corff cynrychiadol i wneud yr alwad hon.

Mae Sir y Fflint yn gyngor sy'n derbyn lefel isel o gyllid o dan y fformiwla ariannu llywodraeth leol ac roedd yn wynebu ‘bwlch' ariannu cychwynnol o tua £20 miliwn mewn un flwyddyn. Mae opsiynau cyfyngedig i ddod o hyd i atebion heb i Lywodraeth Cymru gynnig rhywfaint o gymorth i leihau graddfa'r gostyngiadau cyllido cenedlaethol. 

Adroddwyd mai'r 'bwlch' a ragwelir ar gyfer 2017/18 rhwng incwm a gwariant fydd £14.4 miliwn ym mis Gorffennaf 2016. Mae'r Cyngor wedi datblygu set o gynlluniau cyllideb ar draws ei wasanaethau a fyddai'n rhoi arbediad llawn o tua £6 miliwn. Mae hyn ar ben yr arbedion effeithlonrwydd sylweddol mae'r Cyngor wedi gwneud dros nifer o flynyddoedd wrth ddiogelu gwasanaethau a swyddi lleol.

Mae gwaith yn parhau o gwmpas opsiynau i wneud arbedion pellach mewn costau corfforaethol ac mewn trafodaethau cenedlaethol o amgylch cyllideb Llywodraeth Cymru a fydd yn cael ei chyhoeddi ddiwedd mis Hydref.

Mae Sir y Fflint, fel cyngor sy'n derbyn lefel isel o gyllid, yn arbennig o agored i effeithiau gostyngiadau arwyddocaol blynyddol ar y gyllideb ac mae'r opsiynau i ddod o hyd i atebion yn gyfyngedig heb i Llywodraeth Cymru rhywfaint o gymorth. Mae'r risgiau a berir i wasanaethau'r Cyngor wedi eu hamlinellu'n glir i Weinidogion a gweision sifil, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), a chyrff cenedlaethol eraill gan gynnwys Swyddfa Archwilio Cymru.

Mae'r Cyngor hefyd yn cymryd rhan ymarferol mewn trafodaethau cenedlaethol ynghylch Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017/18, gan gynnwys y Setliad Llywodraeth Leol, fel rhan o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac fel cyngor unigol.

Mae disgwyliadau mawr ar hyn o bryd ac arwyddion cadarnhaol y bydd Llywodraeth Cymru'n mabwysiadu strategaeth gynaliadwy ar gyfer ariannu'r sector cyhoeddus i leddfu'r baich ar awdurdodau lleol fel ein un ni.

I gael gwybod mwy gallwch gofrestru i ddod i un o saith digwyddiad ymgysylltu â'r cyhoedd sy'n cael eu cynnal mewn lleoliadau ledled y Sir. 

Bydd y niferoedd yn gyfyngedig i 200 ym mhob lleoliad, felly mae angen i chi gofrestru yn awr drwy ddilyn y dolenni yn y testun isod.

 
Ardal 1nos Fawrth 1 Tachwedd 20166.30pm – 8.30pmYsgol Mountain Lane, Bwcle

Ar gyfer pobl yn yr ardaloedd Cynghorau Tref a Chymuned:

Argoed, Bwcle a Phenyffordd

I gofrestru i fynychu digwyddiad Ardal 1 cliciwch yma AR GAU

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru:   31 Hydref 2016

 Ardal 2 nos Lun 21 Tachwedd 2016 6.30pm – 8.30pm Ysgol Cae'r Nant, Cei Conna

Ar gyfer pobl yn yr ardaloedd Cynghorau Tref a Chymuned:

Cei Conna, Northop Hall a Shotton 

I gofrestru i fynychu digwyddiad Ardal 2 cliciwch uma 

Dyddiad cau ar gyfer cofestru:  21 Tachwedd 2016

 Ardal 3 nos Lun 7 Tachwedd 2016 6.30pm – 8.30pm Ysgol Gwynedd, Y Fflint

Ar gyfer pobl yn yr ardaloedd Cynghorau Tref a Chymuned:

Bagillt a Fflint

I gofrestru i fynychu digwyddiad Ardal 3 cliciwch uma AR GAU

Dyddiad cau ar gyfer cofestru:  7 Tachwedd 2016

 Ardal 4 nos Fawrth 8 Tachwedd 2016 6.30pm – 8.30pm Ysgol Bryn Coch, Yr Wyddgrug

Ar gyfer pobl yn yr ardaloedd Cynghorau Tref a Chymuned:

Cilcain, Gwernaffield, Gwernymynydd, Coed-llai, Llanfynydd, yr Wyddgrug, Nannerch, Nercwys, Llaneurgain, Treuddyn

I gofrestru i fynychu digwyddiad Ardal 4 cliciwch uma AR GAU

Dyddiad cau ar gyfer cofestru:  7 Tachwedd 2016  

 Ardal 5 nos Iau 10 Tachwedd 2016 6.30pm – 8.30pm Ysgol Maes y Felin, Treffynnon

Ar gyfer pobl yn yr ardaloedd Cynghorau Tref a Chymuned:

Brynffordd, Caerwys, Treffynnon, Helygain, Llanasa, Mostyn, Trelawnyd a Gwaenysgor, Chwitffordd ac Ysgeifiog

I gofrestru i fynychu digwyddiad Ardal 5 cliciwch uma AR GAU

Dyddiad cau ar gyfer cofestru:  9 Tachwedd 2016

 Ardal 6 nos Lun 14 Tachwedd 2016 6.30pm – 8.30pm Ysgol Sandycroft, Sandycroft

Ar gyfer pobl yn yr ardaloedd Cynghorau Tref a Chymuned:

Penarlâg, Queensferry a Sealand

I gofrestru i fynychu digwyddiad Ardal 6 cliciwch uma AR GAU

Dyddiad cau ar gyfer cofestru:  13 Tachwedd 2016 

 Ardal 7 nos Fawrth 15 Tachwedd 2016 6.30pm – 8.30pm Ysgol Brychdyn, Brychdyn

Ar gyfer pobl yn yr ardaloedd Cynghorau Tref a Chymuned:

Brychdyn a Bretton, Higher Kinnerton, Yr Hob, Saltney

I gofrestru i fynychu digwyddiad Ardal 7 cliciwch uma AR GAU

Dyddiad cau ar gyfer cofestru:  14 Tachwedd 2016