Cyfeirlyfr Cymunedol

Rhestr gynhwysfawr o glybiau, cymdeithasau, grwpiau cymunedol a sefydliadau yn Sir y Fflint. Fe'i diweddarir yn flynyddol.

Enwr Sefydliad
Argoed Bowling Club
Gwasanaethur Gymuned
Bryn y Baal, Mynydd Isa
Lleoliad
Argoed Sports Club, Snowdon Avenue, Bryn y Baal, Mold, CH7 6SZ
Cyswllt
Ruth Pritchard
Rhif ffon
01352 755996
E-bost
leandraonthehill@gmail.com