Alert Section

Adroddiad yn rhoi Gwybodaeth am y Gweithlu


Dyma'r adroddiad sy'n rhoi gwybodaeth am y gweithlu yn ystods a gynhyrchwyd gan Gyngor Sir y Fflint fel ymateb i'r Daeth Deddf Cydradodbed 2010 .

Adroddiad Monitro Blynyddol Cydraddoldeb mewn Cyflogaeth 2016-17

Ysgrifennwch at y Swyddog Polisi Cydraddoldebau, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NG, ffôn 01352 702122 Ysgrifennwch at y Swyddog Polisi Cydraddoldebau, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NG, ffôn 01352 702122